Save 51%

BIOPHARM CALVIN GOLD (1 BOX)
(1 กล่อง บรรจุ 60 เม็ด แบบ Tablets)

มีสินค้า
CF001LB
ราคาก่อนลด: ฿1,200.00  

฿590.00

+

BIOPHARM CALVIN GOLD 60 เม็ด

ส่วนประกอบที่สำคัญ

Calcium Carbonate
(Calcium ion 600 mg)
1500 mg
Vitamin D
200 IU
Ginseng Extract
100 mg
Gingko
119 mg
Garlic Extract
300 mg
Co Q10
30 mg
Fish Collagen
200 mg 

คำเตือน : ควรทํานหลังอาหาร เพราะอาหารช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียม

วิธีรับประทาน : รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1-2 ครั้งหลังอาหาร