เกี่ยวกับ PIC/S

PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) คือ มาตรฐานการผลิตยาที่ดี ซึ่งเป็นมาตรฐาน EU GMP ที่ใช้กันเป็นกฎหมายในทวีป Europe โดยอ้างอิงตาม Guideline ของ WHO2003 ซึ่งบริษัทของเราเลือกที่จะเป็นผู้นำในด้านคุณภาพในการพัฒนาโรงงานBiolab โรงงานผลิตของเราให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตยาที่ดีตามข้อกำหนดของPIC/S โดยทุ่มงบประมาณกว่า 350,000,000 บาท เพื่อปรับปรุงในทุกLineการผลิตยา ใน 7 Dosage form ดังนี้
1.Hard Capsules 5.Oral liquid preparation
2.Tablets for Oral administration 6.Injections
3. Tablets for external administration 7.Sterile powders for injection
4.Non sterile semi-solid preparations
นอกจากนี้ในประเทศไทย บริษัทBiopharmของเรายังเป็น“ผู้ผลิตยาภายในประเทศรายแรกและรายเดียว ” ที่ผ่านมาตรฐานตามข้อกำหนดของ PIC/S โดยได้รับการรับรองจากสถาบัน Health Sciences Authority republic of Singapore เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ซึ่งผลจากการที่บริษัทของเราก้าวเข้าสู่มาตรฐาน PIC/S นี้ ย่อมจะส่งผลให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ของบริษัทBiopharmที่ออกไปสู่สังคม ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานอยู่ในระดับสูง ซึ่งล้วนเป็นผลดีกับผู้บริโภค
“มาตรฐานโลกในมือคุณ – World Class in Your Hand”