บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด

ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ มากกว่า 45 ปี เริ่มต้นด้วยการเป็นตัวแทนนำเข้ายาสำเร็จรูปจากต่างประเทศ ด้วยปรัชญาในการทำงานว่า “ Your Healthcare Partner หรือ เพื่อนคู่สุขภาพ” เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่ดีจนได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศและขยายกิจการอย่างต่อเนื่องทั้งตลาดเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล ร้านจำหน่ายยาชั้นนำ และตลาดต่างประเทศรวมทั้งยังเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะสมกับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย

การประกันคุณภาพและการพัฒนาระบบคุณภาพ มั่นใจในคุณภาพการจัดการระดับโลก

บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพสินค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากที่สุดทางบริษัท ไบโอแลป จำกัด มีการจัดองค์กร แยกแผนกประกันคุณภาพ (QUALITY ASSURANCE: QA) และแผนกควบคุมคุณภาพสินค้า (QUALITY CONTROL: QC) เป็นอิสระจากกัน เพื่อมุ่งเน้นถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ในสายการผลิตทุกผลิตภัณฑ์ ก่อนส่งสินค้าออกจำหน่ายให้ผู้บริโภค เพราะเราตระหนักเรื่องความปลอดภัย ของผู้บริโภคเป็นหลัก

บริษัท ไบโอแลป จำกัด เป็นโรงงานผลิตยาแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน ที่ผ่านการรับรองในระบบ ISO 9001 ทุกระบบรวมทั้งมาตรฐาน​ที่ดีด้านการผลิต GMP ขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

โรงงานผลิตยามาตรฐานระดับโลก 35 ปีแห่งความมุ่งมั่นที่จะวิจัยพัฒนายาและนวัตกรรมการผลิตอันทันสมัยก้าวสู่ผู้นำมาตรฐานการจัดการโรงงาน ISO 9001 ที่แรก ในอาเซียน เมื่อปี 1999 ทำให้ปัจจุบัน ไบโอแลป เป็นที่เชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านมาตรฐานการผลิตครบวงจรด้วยการันตีความสำเร็จมากมายทั้ง THAI FDA, PIC/S อย่างต่อเนื่องโดยตลอดล่าสุด EU GMP Certified จากเยอรมนี


ประวัติ


BIOLAB WAS ESTABLISHED

Biopharm Chemicals Co., Ltd.

BIOLAB WAS ESTABLISHED

Biolab Co., Ltd.