News & Events

ไบโอแลป คว้ารางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ตครั้งที่ 5

อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2015 – ภก.สุรินทร์ กวีวงศ์วรนันท ผู้อำนวยการสังกัดประกันคุณภาพ และ ควบคุมคุณภาพ บริษัท ไบโอแลป จำกัด รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ตประจำปี 2015 ในประเภท

สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 12 มีนาคน 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โดยนับเป็นความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัท ไบโอแลป จำกัด โรงงานผลิตยาที่ได้รับมาตรฐาน PIC/S หรือ EU GMP และยังสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเป็นอย่างมาก ที่ได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในรอบ 7 ปี คือในปี 2009, 2011, 2012, 2013 และล่าสุดปี 2015 ถือได้ว่าเป็นสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยาที่ได้รับรางวัลนี้มากที่สุด ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการผลิตที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในวงการอาหารและยา รวมถึงผู้บริโภคที่สามารถมั่นใจในคุณภาพของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพมากยิ่งขึ้น


ไบโอฟาร์ม ร่วมออกบูธ RCPT 2015

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด เข้าร่วมออกบูธงาน RCPT ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 – 28 มีนาคม

ที่ผ่านมา ซึ่งงาน RCPT (The Royal College of Physicians of Thailand) ถูกจัดขึ้นโดย

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นครั้งที่ 31 แล้วในปีนี้

ภายในงานได้มีการจัดสัมมนาวิชาการ การให้ความรู้เรื่องเวชภัณฑ์ให้กับแพทย์และนักศึกษาแพทย์

รวมไปถึงผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งยังมีการแจกของที่ระลึกต่างๆมากมาย


ข่าวประชาสัมพันธ์

ลูกค้าที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถติดต่อแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของท่าน เพื่อจัดพิมพ์ในใบกำกับภาษี ตามประกาศกรมสรรพากร ข้อ 1 วรรค 1

ได้ที่ 02-258-8888 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด เลขที่ 55 ชั้น 7 อาคารไบโอเฮ้าส์ ซ.พร้อมพงษ์ ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ
http://www.rd.go.th/publish/49981.0.html


วันที่ 30 มกราคม 2552 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ได้ร่วมกันจัดทำโครงการมอบของใช้

วันที่ 30 มกราคม 2552 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ได้ร่วมกันจัดทำโครงการมอบของใช้ และเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็นให้สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมค่านิยมอันดีเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม และส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานมีจิตสาธารณะ


เกี่ยวกับ PIC/S

PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) คือ มาตรฐานการผลิตยาที่ดี ซึ่งเป็นมาตรฐาน EU GMP ที่ใช้กันเป็นกฎหมายในทวีป Europe โดยอ้างอิงตาม Guideline ของ WHO2003 ซึ่งบริษัทของเราเลือกที่จะเป็นผู้นำในด้านคุณภาพในการพัฒนาโรงงานBiolab โรงงานผลิตของเราให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตยาที่ดีตามข้อกำหนดของPIC/S โดยทุ่มงบประมาณกว่า 350,000,000 บาท เพื่อปรับปรุงในทุกLineการผลิตยา ใน 7 Dosage form ดังนี้
1.Hard Capsules 5.Oral liquid preparation
2.Tablets for Oral administration 6.Injections
3. Tablets for external administration 7.Sterile powders for injection
4.Non sterile semi-solid preparations
นอกจากนี้ในประเทศไทย บริษัทBiopharmของเรายังเป็น“ผู้ผลิตยาภายในประเทศรายแรกและรายเดียว ” ที่ผ่านมาตรฐานตามข้อกำหนดของ PIC/S โดยได้รับการรับรองจากสถาบัน Health Sciences Authority republic of Singapore เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ซึ่งผลจากการที่บริษัทของเราก้าวเข้าสู่มาตรฐาน PIC/S นี้ ย่อมจะส่งผลให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ของบริษัทBiopharmที่ออกไปสู่สังคม ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานอยู่ในระดับสูง ซึ่งล้วนเป็นผลดีกับผู้บริโภค
“มาตรฐานโลกในมือคุณ – World Class in Your Hand”


การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 3/2551

การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 3/2551 เรื่อง New insight in the treatment of dyslipidemia and Therapeutic options of carbapenem usages in the antibiotic resistance era วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2551 จ.เชียงใหม่

จัดโดย ความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลล์ จำกัด
มีผู้เข้าประชุมฯ ได้แก่ เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานด้านบริบาลเภสัชกรรมทุกสาขาอาชีพ ในจังหวัด
เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน จำนวนกว่า 100 ท่าน

วิทยากร ผู้บรรยาย / ถ่ายทอดความรู้ คือ
- ผศ. ดร. สุระรอง ชินวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผศ. นพ. ยงค์ รงค์รุ่งเรือง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- ภก. เศกสุข เกษมสุวรรณ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลล์ จำกัด