ไบโอแลป คว้ารางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ตครั้งที่ 5

อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2015 – ภก.สุรินทร์ กวีวงศ์วรนันท ผู้อำนวยการสังกัดประกันคุณภาพ และ ควบคุมคุณภาพ บริษัท ไบโอแลป จำกัด รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ตประจำปี 2015

ไบโอฟาร์ม ร่วมออกบูธ RCPT 2015

ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 – 28 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งงาน RCPT (The Royal College of Physicians of Thailand)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลูกค้าที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถติดต่อแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของท่าน เพื่อจัดพิมพ์ในใบกำกับภาษี ตามประกาศกรมสรรพากร ข้อ 1 วรรค 1

วันที่ 30 มกราคม 2552 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ได้ร่วมกันจัดทำโครงการมอบของใช้

และเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็นให้สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมค่านิยมอันดีเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม และส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานมีจิตสาธารณะ

เกี่ยวกับ PIC/S

PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) คือ มาตรฐานการผลิตยาที่ดี ซึ่งเป็นมาตรฐาน EU GMP ที่ใช้กันเป็นกฎหมายในทวีป Europe โดยอ้างอิงตาม Guideline ของ WHO2003

การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 3/2551

เรื่อง New insight in the treatment of dyslipidemia and Therapeutic options of carbapenem usages in the antibiotic resistance era วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2551 จ.เชียงใหม่