บริการเก็บเงินปลายทาง

ขั้นตอนการชำระเงินด้วยวิธีเก็บเงินปลายทาง

**ลูกค้าต้องเลือกการชำระเงินแบบ เก็บเงินปลายทาง**
1. เมื่อทำรายการสั่งซื้อสำเร็จแล้ว ลูกค้าจะได้รับอีเมล์ (E-mail) เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อจากบริษัท
2. ลูกค้าจะได้รับสินค้า ภายใน 3 – 5 วัน ทำการ นับจากวันที่ได้รับอีเมล์ (E-mail) ยืนยันการจัดส่งสินค้า
**(ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)**
3. จะมีเจ้าหน้าที่ขนส่งติดต่อเพื่อนัดหมายวันเวลาในการจัดส่งสินค้าให้ทราบล่วงหน้า
4. ลูกค้าตรวจสอบใบเสร็จว่ารายการสินค้าถูกต้องหรือไม่ ก่อนเซ็นต์รับสินค้าจากพนักงานขนส่งสินค้า


หมายเหตุ

  • กรณีลูกค้าไม่สะดวกรับสินค้า ณ วันที่เจ้าหน้าขนส่งติดต่อไปสามารถขอเลื่อนการรับสินค้าได้ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่ขนส่งติดต่อไป
  • กรณีลูกค้าปฏิเสธนัดรับสินค้าเกิน 3 ครั้ง บริษัทขอยกเลิกคำสั่งซื้ออัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
  • หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่านช่องทาง Contact : 02-697-5999 (จันทร์ - ศุกร์) เวลา 8.30 – 17.00 น. หรือทางอีเมล์ (E-mail) : order@biopharmshop.com