บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด มอบเวชภัณฑ์แก่โครงการแพทย์ อาสาเคลื่อนที่ โดยสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ อ.บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี ที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยผลิตภัณฑ์ที่มอบให้กับโครงการแพทย์อาสา ประกอบด้วย
1. ยาละลายเสมหะ Amxol 60 ml 200 ขวด
2. ครีมบรรเทาปวด Flanil 30 g 400 หลอด
3. ยาขยายหลอดลม Salmol 150 ขวด
4. ยาลดกรดในกระเพาะ Belcid 200 ขวด
5. ยาน้ำแก้ไข้เด็ก Lotemp 200 ขวด
โดยมีคุณละดิลก ดุละลัมพะ นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบเมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา