เมื่อวันที่ 6 – 9 เมษายน ที่ผ่านมา ไบโอฟาร์มจัดทริปท่องเที่ยวสำหรับพนักงานภายใน เพื่อตอบแทนการทำงานหนักตลอดปี สำหรับชาวไบโอฟาร์มโดยเฉพาะ ซึ่งในทริปเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองอย่างมาก
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ได้มีการจัดทริปเพื่อให้พนักงานเพื่อการพักผ่อนจากการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการทำงาน และตอบแทนที่ได้ทำงานเพื่อบริษัทมาตลอดทั้งปี