บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ยังคงลุยพื้นที่ตามต่างจังหวัด สานต่อโครงการ“ตู้ยา BIOPHARM เพื่อชุมชนปีที่ 3” อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้มอบตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์พื้นฐานให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์ รวม 126 ตู้ รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ น้ำหนาว รวมไปถึงอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพื่อเยียวยาเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อตุลาคมที่ผ่านมา โดยคุณวิโรจน์ ถกลศรี ประธานกลุ่มบริษัทไบโอกรุ๊ป ทำหน้าที่เป็นประธานส่งมอบตู้ยาทั้งหมดให้กับคุณพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ทำไมถึงเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์
เนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคม ปี 2560 ที่ผ่านมา ทางโครงการได้รับข่าวอุทกภัยที่เกิดกับจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งแม้ว่าทางโครงการฯ จะมีงบประมาณในแต่ละปีตามแผนงานของบริษัทฯ แต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ รวมทั้งแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน แม้ว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้ จะเป็นไปในแนวทางการช่วยเหลือแบบตั้งรับ แต่ทางไบโอฟาร์มเชื่อว่า หากแต่ละชุมชนมีตู้ยาฉุกเฉินสำหรับแต่ละชุมชนเอง เมื่อเกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติ ตู้ยาและเวชภัณฑ์จะช่วยให้ประชาชนสามารถดูแลตัวเองและชุมชนในเบื้องต้นได้

ทางโครงการฯ จึงได้เสนอเรื่องไปยังผู้บริหารและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ฯพณฯ พิบูลย์ หัตถกิจโกศล เพื่อประสานไปยังทุกอำเภอ, อุทยานแห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ รวม 11 อำเภอ 117 ตำบล 5 อุทยานประวัติศาสตร์ และ1 หมู่บ้าน
รวมการบริจาคทั้งสิ้น เวชภัณฑ์ 126 ชุด, ตู้ยา 126 ตู้ ซึ่งจะประกอบไปด้วยยา เช่น
– ยาแก้แพ้อากาศ (Clarid)
– ครีมฆ่าเชื้อรา (Cotren)
– ครีมแก้คัน ผื่น (Clobet)
– ยาถ่ายพยาธิ (Alben)
– ยาล้างตา
– ยาล้างแผล ไฮโดรเจนเปอร์อออกไซด์
– ยาแก้แพ้อากาศ
นอกเหนือจากนี้ยังมีรายการยาที่เคยมอบให้ตามแนวทางของโครงการปีที่ 1-2 คือ พลาสเตอร์แบบผ้า, สำลีแผ่น, ครีมแก้ปวดเมื่อย (Flanil cream), แอกอฮอล์ฆ่าเชื้อ, ยาใส่แผลฆ่าเชื้อ (Povidine), ยาแก้โรคกระเพาะ (Belcid) และยาแก้ปวด Paracetamol ซึ่งเมื่อเกิดอุทกภัย, ภัยพิบัติ หรืออาการเจ็บป่วยเล็กน้อย ตู้ยาและเวชภัณฑ์จะช่วยให้ประชาชนสามารถดูแลตัวเองและชุมชนในเบื้องต้นได้

ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของโครงการฯ ประชาชนยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องใดเป็นพิเศษ
โครงการตู้ยา BIOPHARM เพื่อชุมชนปีที่ 3 นอกจากจะมอบตู้ยาและเวชภัณฑ์ให้กับชุมชนตามแนวทางในปีที่ 1, มอบให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์พันธ์สัตว์ป่าและชุมชนใกล้เคียงตามแนวทางในปีที่ 2 และ 3 ซึ่งเราได้เห็นความเป็นอยู่ขอองชาวบ้านในชุมชนต่างๆที่เราเข้าถึง ซึ่งหลายๆ ที่ อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล ร้านยา ไกลจากแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทำให้ไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือหรือบรรเทาอาการป่วยเบื้องต้นได้ตามแผนงานเวชศาสตร์ครอบครัวที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำลังให้ความสำคัญกับแนวความคิดนี้ด้วย