เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ได้มีการจัดพิธีดน้ำดำหัวคุณวิโรจน์ ถกลศรี ประธานกลุ่มบริษทไบโอกรุ๊ป และ คุณสุรภี ถกลศรี รองประธานกลุ่มบริษัทไบโอกรุ๊ป เนื่องในโอกาสวันมหาสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีคุณวีระพัฒน์ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด และคุณวินิตา เจนวัฒนวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
นำทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด เข้ารดน้ำดำหัวคุณวิโรจน์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและขอพรปีใหม่ไทยโอกาสวันมหาสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2561