ภก.สุรินทร์ กวีวงศ์วรนันท ผู้อำนวยการสังกัดประกันคุณภาพ และ ควบคุมคุณภาพ บริษัท ไบโอแลป จำกัด รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ตประจำปี 2018 ในประเภทสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

โดยนับเป็นความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัท ไบโอแลป จำกัด โรงงานผลิตยาที่ได้รับมาตรฐาน PIC/S หรือ EU GMP และยังสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเป็นอย่างมาก ที่ได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง คือในปี 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 และล่าสุดปี 2018

ถือได้ว่าเป็นสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยาที่ได้รับรางวัลนี้มากที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการผลิตที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในวงการอาหารและยา รวมถึงผู้บริโภคที่สามารถมั่นใจในคุณภาพของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพมากยิ่งขึ้น