ไบโอฟาร์ม จัดประชุมวิชาการ ที่สปป.ลาว


บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายเวชภัณฑ์ชั้นนำของประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ เรื่อง
โรคติดเชื้อ และ การจัดการอาการปวด ณ โรงแรม Crowne Plaza Hotel Vientiane สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ยาฉีดฆ่าเชื้อ MONEM (Meropenem) และยาคลายกล้ามเนื้อ BIOCALM (Tolperisone) โดยมี Dr. Sivong Sengaloundeth, Deputy Director of Food and Drug Department กล่าวเปิดงาน ในประเด็นการพัฒนาสาธารณสุข และความร่วมมือจากประเทศไทย เมื่อ วันที่ 16 มิถุนายน 2561

บรรยากาศภายในงานประชุม

กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ โดย Dr. Sivong Sengaloundeth,
Deputy Director of Food and Drug Department

บรรยาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวโรคไวรัสตับอักเสบ โดย เภสัชกร ธิษณ์ธวัช เชาวน์ปัญญพัฒน์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด

บรรยาย อาการอักเสบของข้อ กระดูก โดย เภสัชกรหญิง อิษฎา พันธุ์ทวี
ตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโส บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด


มอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมประชุม