News & Events

ร่วมมือแพทย์ รพ.สมุทรสาคร ให้ความรู้ปัญหากระดูก

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด โดยนายชวิศ เพชรรัตน์ โครงการ 45 ปี ไบโอฟาร์มเพื่อชุมชน ปีที่ 6 พร้อมด้วย อาจารย์นายแพทย์เทพรักษา เหมพรหมราช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องปัญหากระดูกและข้อที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ พร้อมเติมเวชภัณฑ์ให้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขและชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยมีนายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ พร้อมตัวแทนจากศูนย์บริการสาธารณสุขและชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้
ไบโอฟาร์ม จัดประชุมวิชาการ ที่สปป.ลาว


บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายเวชภัณฑ์ชั้นนำของประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ เรื่อง
โรคติดเชื้อ และ การจัดการอาการปวด ณ โรงแรม Crowne Plaza Hotel Vientiane สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ยาฉีดฆ่าเชื้อ MONEM (Meropenem) และยาคลายกล้ามเนื้อ BIOCALM (Tolperisone) โดยมี Dr. Sivong Sengaloundeth, Deputy Director of Food and Drug Department กล่าวเปิดงาน ในประเด็นการพัฒนาสาธารณสุข และความร่วมมือจากประเทศไทย เมื่อ วันที่ 16 มิถุนายน 2561

บรรยากาศภายในงานประชุม

กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ โดย Dr. Sivong Sengaloundeth,
Deputy Director of Food and Drug Department

บรรยาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวโรคไวรัสตับอักเสบ โดย เภสัชกร ธิษณ์ธวัช เชาวน์ปัญญพัฒน์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด

บรรยาย อาการอักเสบของข้อ กระดูก โดย เภสัชกรหญิง อิษฎา พันธุ์ทวี
ตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโส บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด


มอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมประชุม


45 ปี ไบโอฟาร์มเพื่อชุมชน 2561

45 ปี ไบโอฟาร์มเพื่อชุมชน เติมยา เติมความห่วงใย มอบความแข็งแรงให้ผู้พิทักษ์ป่า

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์มากว่า 40 ปี และ ก้าวเข้าสู่ ปีที่ 45 จัดทำโครงการ “ ตู้ยา Biopharm เพื่อชุมชน ” ต่อเนื่องมาตลอด 3 ปีเต็ม และในปีนี้ พิเศษกว่าปีอื่นๆ โดยจัดโครงการ “ 45 ปี ไบโอฟาร์มเพื่อชุมชน เติมยา เติมความห่วงใย ” ดูแลสุขภาพและคุณภาพของผู้พิทักษ์ป่าและชุมชนโดยรอบทั้งผืนป่าตะวันตกและตะวันออก

ปริญญา เปาทอง ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานองค์กร บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า “ โครงการนี้ได้ต่อยอด มาจากโครงการตู้ยาไบโอฟาร์มเพื่อชุมชน เดิมทีเป็นลักษณะที่เราพยายาม จะให้แต่ละชุมชนได้เข้าถึงยา มียาพื้นฐานที่จำเป็นในการรักษาดูแลตัวเอง และดูแลรักษาคนในชุมชน ซึ่งเป็นการขยายผลจากชุมชนใกล้ๆ เมือง จากจังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร ”

ในขณะเดียวกัน เรายังพบว่า มีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงยาด้วย เราดูว่ายังมีกลุ่มคนประเภทไหนอีกบ้าง ซึ่งมีความเสี่ยงในการทำงานและมีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงยา จึงคัดเลือกออกมาว่าเป็นกลุ่มผู้พิทักษ์ป่า

ฉะนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับผู้พิทักษ์ป่า เนื่องจากไม่ใช่แค่ในชุมชนอย่างเดียว แต่ว่าเป็นการดูแลทรัพยากร ดูแลสิ่งที่เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นรูปแบบของการดูแลรักษาสุขภาพ ดูแลสุขภาพป่าไปสู่ความยั่งยืน
และอีกประการหนึ่งในแง่ของนักท่องเที่ยว เราจะเห็นว่าแหล่งศึกษาตามธรรมชาติบางแห่ง เป็นอุทยานท่องเที่ยวเปิดรับให้นักท่องเที่ยวเข้ามา คนกลุ่มนี้ก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน

ดังนั้นตู้ยา จึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ค่อนข้างมาก เมื่อมีตู้ยาทุกคนในชุมชน จะทราบได้ทันทีว่า พวกเขาสามารถเบิกยาไปใช้ได้ จากจุดนี้เองที่ทำให้บริษัท ไบโอฟาร์มฯ จุดประกายแนวคิด ในเรื่องของตู้ยาเพื่อชุมชน และต่อยอดมายังกลุ่มผู้พิทักษ์ป่า

นอกจากนี้บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ยังนำเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา มาบริการตรวจสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จำนวน 93 คน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับเหล่าผู้พิทักษ์ป่าได้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง

ไพฑูรย์ อินทรบุตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า “ แม้ในปัจจุบันจะมีนวัตกรรมใหม่ๆ ในการดูแลผืนป่า เช่น ดาวเทียมสำรวจ อากาศยานไร้คนขับ แต่การเดินเท้าลาดตระเวนในพื้นที่ ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าก็ยังคงสำคัญ ”
​เนื่องจากการเดินเท้าลาดตระเวนสำรวจ ทำให้สามารถตรวจสอบได้ด้วยสายตา พบเห็นความผิดปกติและร่องรอยการกระทำผิดต่างๆ ในผืนป่าได้ตั้งแต่เริ่มต้น
​เช่น ต้นไม้ถูกตัดไปเพียงต้นเดียว ดาวเทียมอาจไม่สามารถค้นพบความผิดปกตินี้ได้ และการเดินเท้าลาดตระเวนนั้นทำให้พบเห็นความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ร่องรอยของสัตว์ป่าหายากจากรอยตีนบนพื้นดิน

อีกทั้ง การติดตั้งกล้องดักถ่ายสัตว์ป่า ที่ทำให้เราได้ข้อมูลของสัตว์ป่าหายาก เช่น แมวลายหินอ่อน ซึ่งเป็น 1 ใน 15 สัตว์ป่าสงวนที่หายากมากก็ต้องอาศัยการเดินเท้าลาดตระเวน

หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า “ ผู้พิทักษ์ป่าส่วนใหญ่มักจะละเลยดูแลสุขภาพร่างกาย ต้องรอให้เจ็บหนักจริงๆ จึงจะไปรักษาตัว รวมถึงหลายคนยังขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือ แม้แต่การไปตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวเองเท่าที่ควร ”
​“ ป่าสลักพระ ” ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2508 ที่นี่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยมีเนื้อที่ 858.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 536,594 ไร่
​โดยป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ มี 3 ชนิดประกอบด้วย ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ หรือป่าผสมผลัดใบ ที่นี่เป็นแหล่งสำคัญที่มีสัตว์ป่าอยู่หลากหลาย เช่น ช้างป่า มีมากกว่า 250 ตัว (ช้างป่าเรียกว่าตัว ช้างบ้านเรียกว่าเชือก) เสือโคร่ง เสือดำ เสือดาว เก้ง กระทิง ละมั่ง ความเปลี่ยนแปลงของป่าผืนนี้เปลี่ยนไปเยอะมาก

นอกจากนี้พวกเรา ยังต้องรักษาจำนวนต้นไม้ ปกป้องไม่ให้ใครรุกราน หรือเข้ามาตัดไม้ทำลายป่า และเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่มีการรุกราน ก็นับเป็นความสำเร็จของอาชีพผู้พิทักษ์ป่าเช่นกัน​

ปริญญา เปาทอง ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานองค์กร บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด กล่าวทิ้งท้ายว่า
" โครงการนี้ดำเนินรอยตามพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติ "

​แต่สิ่งหนึ่ง คือ การดูแลป่าไม้ให้ประสบความสำเร็จได้ นั้นจะต้องดูแลสุขภาพของผู้ที่ดูแลป่าไม้ ให้มีสุขภาพดีด้วย เพราะการดูแลสุขภาพของผู้พิทักษ์ป่าเป็นเรื่องสำคัญ หากสุขภาพไม่ดีจะมีปัญหาในการเดินป่า ขณะเดียวกันหากคนใดคนหนึ่งในทีมมีปัญหาสุขภาพ จะกลายเป็นภาระและทำให้ภารกิจนั้นล้มเหลวลงได้

ในส่วนของโครงการ 45 ปี ไบโอฟาร์มเพื่อชุมชน เติมยา เติมความห่วงใย เราทำมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด และเนื่องในโอกาสที่จะครบรอบ 45 ปี เราตั้งเป้าตลอดโครงการนี้ว่าในระยะเวลา 1 ปีเราจะทำการมอบตู้ยาจำนวน 450 ตู้ และถุงยา 900 ถุง ให้ครอบคุลมพื้นที่อุทยานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในเขตอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และเขตผืนป่าตะวันออก ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทับลาน ปางสีดา ตาพระยา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสระบุรี นครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระแก้ว และบุรีรัมย์


ทริป วังเวียง สุดประทับใจ

เมื่อวันที่ 6 – 9 เมษายน ที่ผ่านมา ไบโอฟาร์มจัดทริปท่องเที่ยวสำหรับพนักงานภายใน เพื่อตอบแทนการทำงานหนักตลอดปี สำหรับชาวไบโอฟาร์มโดยเฉพาะ ซึ่งในทริปเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองอย่างมาก
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ได้มีการจัดทริปเพื่อให้พนักงานเพื่อการพักผ่อนจากการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการทำงาน และตอบแทนที่ได้ทำงานเพื่อบริษัทมาตลอดทั้งปี


สืบสานประเพณีสงกรานต์

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ได้มีการจัดพิธีดน้ำดำหัวคุณวิโรจน์ ถกลศรี ประธานกลุ่มบริษทไบโอกรุ๊ป และ คุณสุรภี ถกลศรี รองประธานกลุ่มบริษัทไบโอกรุ๊ป เนื่องในโอกาสวันมหาสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีคุณวีระพัฒน์ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด และคุณวินิตา เจนวัฒนวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
นำทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด เข้ารดน้ำดำหัวคุณวิโรจน์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและขอพรปีใหม่ไทยโอกาสวันมหาสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2561


ทีมบาสหลวงพระบาง

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมีคัลส์ จำกัด จัดพิธีลงนามสนับสนุนทีมบาสเกตบอล หลวงพระบางบาสเกตบอลคลับ จาก สปป. ลาว โดยมีผลิตภัณฑ์ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร Belcid เป็นผู้สนับสนุนหลัก
พร้อมกันนี้ ทางบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมีคัลส์ จำกัด ยังได้มอบผลิตภัณฑ์ Flanil ให้กับทีมเพื่อใช้คลายอาการปวดกล้ามเนื้อจากการซ้อมและการแข่งขันให้กับทีมอีกด้วย

ทีมบาสเกตบอล หลวงพระบางบาสเกตบอลคลับ เป็นตัวแทนจาก สปป. ลาว เข้าแข่งขัน Thailand Basketball Super League 2018 และการแข่งขันอื่นๆ ตลอดปี 2018 ซึ่งมีนักบาสเกตบอลทีมชาติลาวและผู้เล่นจากประเทศสหรัฐอเมริการ่วมทีมอย่างคับคั่ง ช่วยปลุกกระแสความนิยมกีฬาบาสเกตบอลในประเทศ สปป. ลาวได้อย่างน่าทึ่ง


อย. QUALITY AWARD 2018

ภก.สุรินทร์ กวีวงศ์วรนันท ผู้อำนวยการสังกัดประกันคุณภาพ และ ควบคุมคุณภาพ บริษัท ไบโอแลป จำกัด รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ตประจำปี 2018 ในประเภทสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

โดยนับเป็นความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัท ไบโอแลป จำกัด โรงงานผลิตยาที่ได้รับมาตรฐาน PIC/S หรือ EU GMP และยังสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเป็นอย่างมาก ที่ได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง คือในปี 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 และล่าสุดปี 2018

ถือได้ว่าเป็นสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยาที่ได้รับรางวัลนี้มากที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการผลิตที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในวงการอาหารและยา รวมถึงผู้บริโภคที่สามารถมั่นใจในคุณภาพของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพมากยิ่งขึ้น


สานสัมพันธ์ชมรมร้านขายยา

คณะผู้บริหารชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย เข้าพบปะและอวยพรปีใหม่คณะผู้บริหาร บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์อันดีเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 โดยมีท่านประธานเครือไบโอกรุ๊ป คุณวิโรจน์ ถกลศรี, คุณ สุรภี ถกลศรี, คุณวีระพัฒน์ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด, คุณวินิตา เจนวัฒนวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ให้การต้อนรับ นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่คณะผู้บริหารชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมเยียนและหารือแนวทางในการขยายตลาดร่วมกัน ซึ่งทางบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ถือเป็นเกียรติและขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารชมรมร้านขายยามา ณ ที่นี้


ช่วยแพทย์อาสาฯ เซนต์คาเบรียล ปีที่ 2

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด มอบเวชภัณฑ์แก่โครงการแพทย์ อาสาเคลื่อนที่ โดยสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ อ.บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี ที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยผลิตภัณฑ์ที่มอบให้กับโครงการแพทย์อาสา ประกอบด้วย
1. ยาละลายเสมหะ Amxol 60 ml 200 ขวด
2. ครีมบรรเทาปวด Flanil 30 g 400 หลอด
3. ยาขยายหลอดลม Salmol 150 ขวด
4. ยาลดกรดในกระเพาะ Belcid 200 ขวด
5. ยาน้ำแก้ไข้เด็ก Lotemp 200 ขวด
โดยมีคุณละดิลก ดุละลัมพะ นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบเมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา


มอบตู้ยาเพชรบูรณ์

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ยังคงลุยพื้นที่ตามต่างจังหวัด สานต่อโครงการ“ตู้ยา BIOPHARM เพื่อชุมชนปีที่ 3” อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้มอบตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์พื้นฐานให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์ รวม 126 ตู้ รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ น้ำหนาว รวมไปถึงอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพื่อเยียวยาเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อตุลาคมที่ผ่านมา โดยคุณวิโรจน์ ถกลศรี ประธานกลุ่มบริษัทไบโอกรุ๊ป ทำหน้าที่เป็นประธานส่งมอบตู้ยาทั้งหมดให้กับคุณพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ทำไมถึงเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์
เนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคม ปี 2560 ที่ผ่านมา ทางโครงการได้รับข่าวอุทกภัยที่เกิดกับจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งแม้ว่าทางโครงการฯ จะมีงบประมาณในแต่ละปีตามแผนงานของบริษัทฯ แต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ รวมทั้งแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน แม้ว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้ จะเป็นไปในแนวทางการช่วยเหลือแบบตั้งรับ แต่ทางไบโอฟาร์มเชื่อว่า หากแต่ละชุมชนมีตู้ยาฉุกเฉินสำหรับแต่ละชุมชนเอง เมื่อเกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติ ตู้ยาและเวชภัณฑ์จะช่วยให้ประชาชนสามารถดูแลตัวเองและชุมชนในเบื้องต้นได้

ทางโครงการฯ จึงได้เสนอเรื่องไปยังผู้บริหารและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ฯพณฯ พิบูลย์ หัตถกิจโกศล เพื่อประสานไปยังทุกอำเภอ, อุทยานแห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ รวม 11 อำเภอ 117 ตำบล 5 อุทยานประวัติศาสตร์ และ1 หมู่บ้าน
รวมการบริจาคทั้งสิ้น เวชภัณฑ์ 126 ชุด, ตู้ยา 126 ตู้ ซึ่งจะประกอบไปด้วยยา เช่น
– ยาแก้แพ้อากาศ (Clarid)
– ครีมฆ่าเชื้อรา (Cotren)
– ครีมแก้คัน ผื่น (Clobet)
– ยาถ่ายพยาธิ (Alben)
– ยาล้างตา
– ยาล้างแผล ไฮโดรเจนเปอร์อออกไซด์
– ยาแก้แพ้อากาศ
นอกเหนือจากนี้ยังมีรายการยาที่เคยมอบให้ตามแนวทางของโครงการปีที่ 1-2 คือ พลาสเตอร์แบบผ้า, สำลีแผ่น, ครีมแก้ปวดเมื่อย (Flanil cream), แอกอฮอล์ฆ่าเชื้อ, ยาใส่แผลฆ่าเชื้อ (Povidine), ยาแก้โรคกระเพาะ (Belcid) และยาแก้ปวด Paracetamol ซึ่งเมื่อเกิดอุทกภัย, ภัยพิบัติ หรืออาการเจ็บป่วยเล็กน้อย ตู้ยาและเวชภัณฑ์จะช่วยให้ประชาชนสามารถดูแลตัวเองและชุมชนในเบื้องต้นได้

ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของโครงการฯ ประชาชนยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องใดเป็นพิเศษ
โครงการตู้ยา BIOPHARM เพื่อชุมชนปีที่ 3 นอกจากจะมอบตู้ยาและเวชภัณฑ์ให้กับชุมชนตามแนวทางในปีที่ 1, มอบให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์พันธ์สัตว์ป่าและชุมชนใกล้เคียงตามแนวทางในปีที่ 2 และ 3 ซึ่งเราได้เห็นความเป็นอยู่ขอองชาวบ้านในชุมชนต่างๆที่เราเข้าถึง ซึ่งหลายๆ ที่ อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล ร้านยา ไกลจากแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทำให้ไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือหรือบรรเทาอาการป่วยเบื้องต้นได้ตามแผนงานเวชศาสตร์ครอบครัวที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำลังให้ความสำคัญกับแนวความคิดนี้ด้วย